Näitustel käimisest

TICA kassinäitused erinevad teistest süsteemidest oluliselt. Siin saavad tiitleid kassid, kes seda tõeliselt väärt on. TICAl on palju eeliseid.

Algul võib tunduda, et uut on õppida palju, kuid tegelikult saab juba peale paari korda süsteem selgeks. Samuti leidub alati inimesi, kes sind aitavad ja küsimustele vastavad. TICA moto fabulous felines, fun and friendship peab täiesti paika - näituseid kirjaldab lõbus ja sõbralik õhkkond ning vapustavad kassid.

Altpoolt leiad informatsiooni näitustel osalemise kohta järgmistel teemadel:

Näitusele registreerimine

Et TICA näitusel esimest korda osaleda, ei pea sinu tõu- või kodukass (täiskasvanu või kassipoeg) TICAs registreeritud olema. Erandiks on vaid juhud, kui kass on Korat või kuulub New Trait (uus tunnus) või New Breed (uus tõug) klassi. Neid vaata tõugude alt.

Kui soovid näitusel osaleda, tutvu kodulehel oleva näituseinfoga, loe näitusekutset või kirjuta näitusesekretärile (Entry Clerk).

Näitusekutsel on kirjas kõik vajalik informatsioon - kus toimub ja millal, kes on kohtunikud ning mitu näituseringi toimub. Kutselt leiad vajadusel ka näitusehotelli andmed, osalemistasud, puuride info, millal registreerimine algab ja millal lõpeb.

Mitmetel klubidel on ka online registreerimine ning osalemistasu makstakse pangaülekandega.

Pane tähele, et TICAs näitusel osalemise tasusid ei tagastata.

Näitusele registreerimise vormil tuleb täita tarvilikud väljad kassi nime, tõu, värvi, reg.nr., sünniaja ja soo kohta, lõigatud (alter) või mitte ning näitusel osaleja enda kohta. Kindlasti pööra tähelepanu kuupäevade esitamisele, ameerika viis on kk/pp/aaaa, mitte nagu meil.

Kõik registreerunud saavad selle kohta kinnituse. Osaleja peab koheselt kontrollima üle kogu info ning kui seal on mõni viga, siis sellest näitusesekretärile teada andma.
Lõigatud kassid on nimedega neuter (kastreeritud isane) või spay (steriliseeritud emane), lõikamata kassid on nimedega male (isane) ning female (emane). Kontrolli kindlasti üle, et kassi vanus, sugu, tõug ning värv on märgitud õigesti, sest nende põhjal tehakse kassile arvustus.

Kinnitus saadetakse osalistele e-maili teel või postiga (tavaliselt 10 päeva jooksul pärast registreerimist).

Ühes puuris ei või hoida korraga rohkem kui kahte kassi. Registreerimisel võid paluda end paigutada mõne tuttava kõrvale (benching). Loomulikult üritatakse kõikide osalejate soove täita, kuid alati pole see võimalik.

Näitusele saabumine

Kohale jõudes annab registreerimislauast sulle üks inimene kõik vajalikud paberid ning näitusekataloogi.

Kass peab läbima veterinaarkontrolli. Arst teeb kindlaks, et tal pole kirpe, seenhaiguseid või mistahes muid hädasid. Samuti kontrollitakse vajalike vaktsiinide olemasolu. Kassil peab olema pass, kus kõik vaktsiinid on kirjas. Veterinaar otsustab, kas kass pääseb näitusele või mitte.

Mõned klubid korraldavad veterinaarkontrolli näitusepäevale eelneval õhtul hotellis. Näitusekutselt näed, kas selline variant on olemas.

Pane tähele, et kassi küüned (nii esimesed kui tagumised) peavad olema lõigatud!

Näituse käik

Kui kass on veterinaarkontrolli läbinud, vii ta ettenähtud puuri. Enne seda sea üles puuri sisustus ja soovi korral dekoratsioonid.

Puuri küljes on kassi number või osaleja nimi ning näitusesaalist võib leida plaani, et oleks lihtsam enda puur üles otsida.

Kui ühel osalejal on mitu kassi, siis nende puurid pannakse kõrvuti.

Hoolitse selle eest, et kassil oleks saadaval vesi ning liivakast. Puuri võib panna ka mänguasju või sööki.

Kassiga tegelevad vaid ringikorraldaja ja kohtunik - nimesilte kaela panna ei tohi.

Näitusekataloog

TICA näitustel jagatakse kassid, kassipojad, kastraadid (alter) ja kodukassid kõigepealt pika- või lühikarvalisteks ning seejärel tõugude järgi.

  • Pikakarvalised kassipojad on kataloogis numbritega 1-50, lühikarvalised kassipojad numbritega 51-100;
  • Pikakarvalised kassid on kataloogis numbritega 101-200, lühikarvalised kassid 201-300;
  • Pikakarvalised kastraadid on numbritega 301-350, lühikarvalised kastraadid 351-400;
  • Pikakarvalised kodukassid on numbritega 401-450, lühikarvalised kodukassid 451 - jne.

Kontrolli üle kõik andmed - kui leiad vea kassi tõus, värvis, sugupooles või vanuses, teavita sellest viivitamatult näituse peasekretäri! Need vead peavad saama parandatud enne kohtuniku juurde minekut.

Kui viga on tehtud mõnes muus kohas, teavita sellest näituse peasekretäri päeva jooksul - need ei mõjuta kohtuniku tegevust.

On väga oluline, et kassi TICA registrinumber on õige! Selle alusel kogutakse vajalikke punkte Annual Awards (aasta auhinnad) tiitlite jaoks.

TICA kataloogid on mõeldud täitmiseks - pane sinna kirja kõik oma kassi tulemused (ja ka konkurentide, kui on soovi).

Millal viiakse kass kohtuniku juurde?

Kasside hindamine toimub ringides, kus asuvad puurid ning kohtuniku laud. Igas ringis töötab üks kohtunik koos ringiabilise ning ringisekretäriga.

Ringisekretär (ring clerk) vaatab, et õiged osalejad on ringi kutsutud õigel ajal ning paneb kirja kõik kohtuniku otsused.

Kasside rühm (esimesena pikakarvalised) hinnatakse tavaliselt numbrite järjekorras.

Ringiabilise ülesanne on puurid puhtad hoida (desinfitseerida), kuid ta ei tõsta kasse puuridesse ja sealt välja.

Ringide kohta on olemas ajakava, kus kohast saab informatsiooni.

Ringiabilised kuulutavad välja kõigepealt inglise keeles näiteks nii: "This is Ring 1, can we have Shorthair cats 251-256 to Ring 1, please" ning seejärel eesti keeles:"See on ring nr.1, palume lühikarvalised kassid numbritega 251-256 ringi 1."

Sinul näitusel osalejana on kohustus viia oma kass õigel ajal õigesse ringi ja õigesse puuri. Alternatiiv on kasutada näitusehandlerit (agent), kes sinu eest kõik toimingud teeb. Sel juhul ei pea isegi näitusele ise minema, agent viib ja toob kassi ning kõik auhinnad. Muidugi võib sel juhul minna lihtsalt kaasa elama, aga tervet kaht päeva kohapeal olema ei pea.

Kui kuuled enda numbrit kutsutavat, siis pole aega enam kassi kohendama hakata! Kohal ja valmis tuleb olla juba enne numbrite kutsumist! Kohtuniku kuulamine ning ringi edenemise jälgimine on oluline selleks, et näeksid, milla tuleb sinu kord.

Kui kohtunik võtab kassi ringipuurist, asetab ta hindamiseks lauale, siis oota rahulikult kuni kass on tagasi ringipuuri pandud ning antakse luba kass ära viia (tavaliselt võetakse number puuri pealt maha). Siis võta ta sealt ära ning vii oma puuri.

Ise enda kassi hindamise ajal hoida ei tohi, kui just pole kohtuniku eriluba. Samuti ei või osutada enda kassile või rääkida kohtunikuga sellest, kus sinu kass asub. Ka on keelatud koos kassiga mistahes eseme asetamine puuri (nt tekike vms).

Kui sinu kass on kutsumise ajal teises ringis hindamisel, siis konsulteeri ringisekretäriga, kes ütleb mida teha.

Ringi kutsutakse kolm korda. Kui selle ajaga pole kass ringipuuri ilmunud, märgitakse see kass mitte kohale tulnuks.

Finaalide puhul enam eraldi kasside numbreid välja ei hõigata. Kui ringisekretär teatab esiteks inglise keeles, et: "numbers are posted for kitten finals in Ring 3", siis eesti keeles:"kassipoegade finaali numbrid on üleval ringis 3", siis tuleb igal osalejal ise minna kontrollima, kas nende kassipoeg pääses finaali või mitte. Numbrid on asetatud ringipuuride peale.

Hindamine

Kohtuniku kõnetamine on keelatud (välja arvatud juhul, kui kohtunik ise midagi küsib).

Kui Teil on vaja kohtunikule midagi teatada, siis kõigepeal rääkige ringiabilisega. Tema annab teate kohtunikule edasi.

Pojad, täiskasvanud, kastraadid ja kodukassid hinnatakse eraldi. Kohtunikule on teada vaid kassi tõug, värv, sugu ja vanus.

Erinevatel sugupooltel pole eraldi klasse.

Kohtunik võtab kassi ise ringipuurist välja, asetab ta kohtuniku lauale, annab talle standardi põhjal hinnangu, paneb kassi puuri tagasi ning jätkab järgmise kassiga.

Hindamine võib toimuda Teie meelest väga kiiresti, kuid tegelikult annab professionaalne kohtunik täpselt sama pika kirjelduse kui muudes süsteemides. Lihtsalt aeg, mis kuluks kirjutamisele, jääb ära, sest TICAs kirjeldust paberile ei panda.

Kassi ringist äratoomine

Kohe, kui kohtunik või abiline on puuri peal oleva numbri keeranud teist pidi, võite oma kassi ringist ära viia.

Kohtunik võib Teile kaasa anda värvi- või divisjonilindi. Need võivad osutuda hiljem tarvilikeks tiitlite taotlemisel. Üldiselt pannakse värvi- ja divijonilindid puurile ja neid omanikud endale ei saa.

Kohe, kui kohtunik on valinud finaalis parima kassi, parima kassipoja, parima kastraadi või kodukassi, võite oma kassi ära viia.

Kui Teie kass peab viivitamatult jõudma teise kohtuniku ringi, viige kass esimesena sinna ja tooge siis finaaliringi tagasi.

Hindamiskord

Hindamine toimub püramiidi sarnaselt. Kõigepealt hinnatakse kõik samast tõust ja värvist kassid.

Seejärel valitakse kassidest viis parimat. Kohtunik asetab puuride külge eri värvi lindid, mis näitavad kohti.

Sinine värv on Best of Color (Värvi Parim), punane on 2nd Best of Color (Värvi Teine), kollane on 3rd Best of Color (Värvi Kolmas), roheline on 4th Best of Color (Värvi Neljas) ja valge on 5th Best of Color (Värvi Viies).

Kui kohtunik on hinnanud kõik värvid divisjonis, hakkab ta valima divisjoni parimaid. Best of Division (Divisjoni Parim) on märgitud musta lindiga, 2nd Best of Division (Divisjoni Teine) on lilla lindiga ning 3rd Best of Division (Divisjoni Kolmas) on oranži lindiga. Lindid asetatakse puuridele.

TICAs on järgmised divisjonid: Solid (Ühevärviline), Tabby (Mustriga), Tortoiseshell (Kilpkonn), Silver/Smoke (Hõbe/Suits), Particolor (Osaline värv ehk kassid, kelle värvuses on valget).

Divisjonitabel:

 Traditional (traditsiooniline)Sepia (burma)Mink (tonkinees)Pointed (himaalaja)
Solid
(ühevärviline)
Traditional SolidSolid SepiaSolid MinkSolid Pointed
Tortie (kilpkonn)Traditional TortieTortie SepiaTortie MinkTortie Pointed
Tabby (mustriga)Traditional TabbyTabby SepiaTabby MinkTabby Pointed
Silver/smoke
(hõbe/suits)
Traditional Silver/SmokeSilver/smoke SepiaSilver/smoke MinkSilver/smoke Pointed
Solid and White
(ühevärviline ja valge)
Traditional Solid and WhiteSolid and White SepiaSolid and White MinkSolid and White Pointed
Tortie and White
(kilpkonn ja valge)
Traditional Tortie and WhiteTortie and White SepiaTortie and White MinkTortie and White Pointed
Tabby and White
(mustriga ja valge)
Traditional Tabby and WhiteTabby and White SepiaTabby and White MinkTabby and White Pointed
Silver/smoke and White
(hõbe/suits ja valge)
Traditional Silver/smoke and WhiteSilver/smoke and White SepiaSilver/smoke and White MinkSilver/smoke and White Pointed

Kohtunik valib Tõu Parima (Best of Breed), Tõu Teise (2nd Best of Breed) ning Tõu Kolmanda (3rd Best of Breed) kassi.

Näitus lõpeb kassi jaoks finaalis osalemisega, kuhu on lootust pääseda ka kassidel, kes tõugu ei võitnud!

Finaal

Kui kohtunikul on hinnatud kõik kassipojad, täiskasvanud ja kastraadid, valib ta kõikidest hinnatud kassidest parimad.

Käes on kõige tähtsam moment!!! Finaali jõudnute numbreid välja ei kuulutata; sekretär teatab ringi numbri, kus finaal toimub (näiteks kassipoegade finaal ringis nr.4) ning osalejad peavad minema sinna ringi, et näha, kas nende kassi number on seal üleval. Finaalis osalejad valitakse Tõu Parimate seast, kuigi sinna on võimalik pääseda ka näiteks Parima Värvi neljanda või viienda koha omanikul (tingimusel, et esimese, teise ning kolmanda koha omanikud on asetatud neist ettepoole).

Kõikide tõugude finaalis (All Breed, AB) valib kohtunik kümme parimat kassi (pikakarvalised/lühikarvalised) tingimusel, et ringis võistleb 25 kassi. Kui võistleb 24 kassi, valitakse üheksa parimat; kui 23 kassi, valitakse kaheksa parimat; kui 22 kassi, valitakse seitse parimat; kui 21 kassi, valitakse kuus parimat; kui 20 või vähem kassi, valitakse viis parimat.
Finaali auhinnad jagatakse: täiskasvanud kassidele, kassipoegadele, lõigatud kassidele, kodukassidele, kodukassi poegadele ning NBC-dele.

Erifinaalis (Specialty, SP) omistab kohtunik ülalnimetatud auhinnad eraldi pikakarvalistele tõugudele ning lühikarvalistele tõugudele.

Specialty kohtunikud võid hinnata ainult erifinaale.

Finaaliringist lahkudes on hea tava kohtunikku tänada.

Tiitlid ja punktid

Et jõuda esimese tiitlini Champion (CH), Champion Alter (CHA) - lõigatud kassid või Master (MS) - kodukassid, peab Eestis kass teenima 150 punkti kahelt erinevalt kohtunikult pluss saama ühe finaali  koha. Punktid liidetakse värvi, divisjoni ja finaalide auhindade põhjal.

Grand Champion (GRC) tiitli jaoks on vajalik 500 punkti ning 3 finaalikohta, millest 1 on TOP 5 SP või TOP 10 AB seast.
Double Grand Champion (DGC) tiitli jaoks on vajalik 1000 punkti ning 1 finaalikoht TOP 5 SP või TOP 10 AB seast.
Triple Grand Champion (TGC) tiitli jaoks on vajalik 1500 punkti ning 1 finaalikoht TOP 5 SP või TOP 10 AB seast.
Quadruple Grand Champion (QGC) tiitli jaoks on vajalik 2000 punkti ning 1 finaalikoht TOP 5 SP või TOP 10 AB seast.
Supreme Grand Champion (SGC) tiitli jaoks on vajalik 3000 punkti ning 1 finaalivõit olles juba QGC.

Samasugused nõuded kehtivad Alter ning Master tiitlitele.

Lühendid:

TäiskasvanudKastraadidKodukassid
CH - ChampionCHA - Champion AlterMS - Master
GRC - Grand ChampionCRCA - Grand Champion AlterGRM - Grand Master
DGC - Double Grand ChampionDGCA - Double Grand Champion AlterDGM - Double Grand Master
TGC - Triple Grand ChampionTGCA - Triple Grand Champion AlterTGM - Triple Grand Master
QGC - Quadruple Grand ChampionQGCA - Quadruple Grand Champion AlterQCM - Quadruple Grand Master
SGC - Supreme Grand ChampionSGCA - Supreme Grand Champion AlterSGM - Supreme Grand Master

Värvi Parim (Best of Color) teenib 25 punkti, Teine 20, Kolmas 15, Neljas 10 ning Viies 5 punkti.

Divisjoni Parim (Best of Division) teenib 25 punkti, Teine 20 punkti ning kolmas 15 punkti.

AB Finaali esimene koht teenib 200 punkti, teine 190 punkti, kolmas 180 punkti jne.
SP Finaali esimene koht teenib 150 punkti, teine 140 punkti, kolmas 130 punkti jne.

Ühe näitusega (nädalavahetusega) on võimalik jõuda mitme tiitlini. Kõik oleneb konkurentide arvust ja sellest, kuidas kassil läheb.

Tiitlite omistamiseks tuleb need kinnitada. Saab kasutada ka automaatset tiitlite omistamise võimalust.

Punktid kogunevad kumulatiivselt  - kui eesmärgiks on saada näiteks Grand Champion tiitel, siis selleks vajamineva 500 punkti sisse on juba arvestatud 150 punkti, mis teeniti Champion tiitli saamiseks.

Punktide teenimisest saab täpsemalt lugeda inglise keeles siit.

Piirkondlikud ja rahvusvahelised auhinnad

Kõik TICAs registreeritud kassipojad, täiskasvanud, kastraadid, kodukassid ja kodukassi pojad võivad teenida regionaalsetelt ja rahvusvahelistelt näitustelt punkte ja tiitleid näituseaasta jooksul (1.mai - 30.aprill). Iga näituseaasta lõpus kassi punktid nullitakse ning valitakse aasta parimad.

Selleks, et Teie kassi punkte arvestataks, peate vähemalt enne teist näitust kassi TICAs registreerima. Soovitame seda aga kindlasti teha enne esimest näitust - kui liitute automaatse tiitlite teenimise süsteemiga (ise midagi teatama ei pea, tiitlid saadetakse Teile automaatselt), säästate väga palju raha ja ei pea ise millegi pärast muretsema. Selles paketis sisalduvad juba kõik TICA tiitlid Championist Supreme Grand Championini.

Aasta parimate väljaselgitamiseks kasutatakse puntide lugemisel sama meetodit kui tiitlite teenimisel (värvi, divisjoni, tõu ja finaalipunktid), kuid arvutusviis on erinev.

Selle punktide arvestuse teeb TICA peakontor automaatselt ning kassi identifitseeimiseks kasutatakse kassi registreerimisnumbrit.

Kui näiteks näitusekataloogis on kassi reg.nr. vigane või puudub üldse, tuleb TICAga ühendust võtta, et punktid kaotsi ei läheks. Seda peab tegema hiljemalt iga aasta maikuu seitsmendaks kuupäevaks.

Kongressidelt punkte piirkondlike ja rahvusvaheliste auhindade jaoks ei kogune.

Punktisüsteem käib nii, et arvestatakse ringis osalevate kasside arvu. Kass, kes sai Allbreed finaalis esimese koha (osales 53 kassi), teenis endale 200 + 52 punkti. Paremuselt teine kass teenis 190 + 51 punkti jne.

Kass, kes finnali ei jõudnud, kuid oma tõus sai kolmanda koha (osales 21), siis sellega teenis ta 18 punkti.

Piirkondlikud auhinnad (Regional Award) - andmed avaldatakse kahekümne parima kassi, kassipoja, kastraadi, kodukassi ja kodukassi poja kohta. Piduliku üritusel nimega Regional Awards Banquet tunnustatakse ja tutvustatakse iga TICA regiooni parimaid. Esitletakse pilte jne. See on kasvatajatele ja omanikele väga suur au.

Igast piirkonnast kümme parimat kassi, kassipoega, kastraati, kodukassi ja kodukassi poega jõuavad piltide ja tutvustustega TICA Aastaraamatusse, mida müüakse üle maailma.

Piirkonna 20 parimat pikakarvaliste ja lühikarvaliste kasside esindajat ning Breed Award võitjat õnnitletakse ja avaldatakse austust Regional Award banketil.

Täpsemalt võib kõikide auhindade kohta lugeda TICA kodulehelt.